Малко за мен

Аз съм регистриран клиничен психолог с 9 години клинична практика във Векобританската национална здравна каса (NHS). Имам опит с работа с деца, семейства и възрастни пациенти, с психологични разтраойства от различно естество и сложност. В работата си извличам теория и умения от редица терапевтични модели и подходи, включващи втора и трета вълна когнитивн-поведенческа терапия, системни и интегративни подходи за разбиране на състоянията на психичното здраве.

 

Моите специализиран интерес и обучение са в рамките на психодинамичния психотерапевтичен модел на работа с юноши и възрастни, който се фокусира върху ранно- научените модели на отношение към себе си и другите.

Всяка интервенция, която предлагам е съобразена с индивидуалните нужди на всеки клиент.

Регистрирана съм в Британското психологическо дружество (British Psychologigal Society, BPS; 2009) и Съвета по здравеопазване (HCPC) и спазвам Етичния кодекс на Британското психологическо дружество от 2009 г.

Проблеми, с които мога да помогна: 

  • Депресия

  • Hиско самочувствие

  • Tревожност

  • Cтрес

  • Пробреми с взаимотношениятa

  • Пробреми с алкохолс и/или наркотици

  • Cексуални трудности

  • Здравословни проблеми на нервна почва

  • Пробреми с гневливост и конфликти

  • Xранителни разстройства като анорексия, булимия или преяждане

 

Това в никакъв случай не е изчерпателен списък на трудностите, за които психологическата терапия може да бъде полезна. Ще се радвам да отговоря на всякакви въпроси, които имате относно конкретен проблем, който искате да проучите.

Какво да очаквате от първата среща?

Първоначалната консултация, обикновено до две сесии, е процес на сътрудничество. Той дава възможността както на пациента, така и на психолога, да започнат да мислят заедно за трудностите, които водят пациента в психологическия кабинет, и как психологическата терапия може да бъде полезна.

 

Първоначалната ни среща ще ми даде възможност да разбера малко за вас, вашите настоящи обстоятелства и вашите цели и надежди от терапията. За да постигна това, аз винаги ще се стремя да поддържам любознателна и неосъждаща позиция към вас и вашите преживявания. Това ще ми помогне да започна да формулирам вашите трудности. Също така, бих искала да чуя за вашето собствено pазбиране за трудностите ви, и как те ви засягат. Консултацията също ви даде възможност да изпитате, какво е да бъдете в терапия и дали се чувствате комфортно работейки с мен. Това също е важно.

В края на консултацията ще имам по-ясна представа за това, кой терпевтичен подход би бил най-подходящт за вас. Също така, ще установим терапевтичен договор, ако това е необходимо.

Лично и поверително 

Като клиничен лекар имам задължение да се грижа за моите клиенти и за обществото. Ето защо, ако в един момент на съвместната ни работа аз стана загрижена за потенциален или действителен риск, както към вас, така и към околните, аз съм длъжна да действам, за да защитя интересите на моите клиенти, на обществото, или и на двете. Обикновено първо бих обсъдила такива тревоги с вас. Въпреки това, аз си запазвам правото да наруша поверителността без да ви известя първо, ако това е най-добрият начин за действие.

 

Като правило, когато има нужда от нарушаване на поверителността, информация винаги се споделя на основанието да е минимално достатъчна.

Такси, срокове и условия на терапевтичния договор

Първоначална консултация и терапевтични сесии: £100.00 на сесия.

За първоначалната консултация таксата се заплаща предварително по банков път. 

Терапевтичните сесии се таксуват в просрочие на края на всеки месец. Таксата се заплаща в брой, c чек или по банков път. 

Пропуснатите и отменените сесии ще бъдат таксувани по стандартната тарифа.

Get in contact