dsffss.jpg

Малко за мен

Аз съм регистриран клиничен психолог с 9 години клинична практика във Векобританската национална здравна каса (NHS). Имам опит с работа с деца, семейства и възрастни пациенти, с психологични разтраойства от различно естество и сложност. В работата си извличам теория и умения от редица терапевтични модели и подходи, включващи втора и трета вълна когнитивн-поведенческа терапия, системни и интегративни подходи за разбиране на състоянията на психичното здраве.

 

Моите специализиран интерес и обучение са в рамките на психодинамичния психотерапевтичен модел на работа с юноши и възрастни, който се фокусира върху ранно- научените модели на отношение към себе си и другите.

Всяка интервенция, която предлагам е съобразена с индивидуалните нужди на всеки клиент.

Регистрирана съм в Британското психологическо дружество (British Psychologigal Society, BPS; 2009) и Съвета по здравеопазване (HCPC) и спазвам Етичния кодекс на Британското психологическо дружество от 2009 г.

Проблеми, с които мога да помогна: 

  • Депресия

  • Hиско самочувствие

  • Tревожност

  • Cтрес

  • Пробреми с взаимотношениятa

  • Пробреми с алкохолс и/или наркотици

  • Cексуални трудности

  • Здравословни проблеми на нервна почва

  • Пробреми с гневливост и конфликти

  • Xранителни разстройства като анорексия, булимия или преяждане

 

Това в никакъв случай не е изчерпателен списък на трудностите, за които психологическата терапия може да бъде полезна. Ще се радвам да отговоря на всякакви въпроси, които имате относно конкретен проблем, който искате да проучите.

IMG_4410.JPG

Какво да очаквате от първата среща?

Първоначалната консултация, обикновено до две сесии, е процес на сътрудничество. Той дава възможността както на пациента, така и на психолога, да започнат да мислят заедно за трудностите, които водят пациента в психологическия кабинет, и как психологическата терапия може да бъде полезна.

 

Първоначалната ни среща ще ми даде възможност да разбера малко за вас, вашите настоящи обстоятелства и вашите цели и надежди от терапията. За да постигна това, аз винаги ще се стремя да поддържам любознателна и неосъждаща позиция към вас и вашите преживявания. Това ще ми помогне да започна да формулирам вашите трудности. Също така, бих искала да чуя за вашето собствено pазбиране за трудностите ви, и как те ви засягат. Консултацията също ви даде възможност да изпитате, какво е да бъдете в терапия и дали се чувствате комфортно работейки с мен. Това също е важно.

В края на консултацията ще имам по-ясна представа за това, кой терпевтичен подход би бил най-подходящт за вас. Също така, ще установим терапевтичен договор, ако това е необходимо.

Лично и поверително 

Като клиничен лекар имам задължение да се грижа за моите клиенти и за обществото. Ето защо, ако в един момент на съвместната ни работа аз стана загрижена за потенциален или действителен риск, както към вас, така и към околните, аз съм длъжна да действам, за да защитя интересите на моите клиенти, на обществото, или и на двете. Обикновено първо бих обсъдила такива тревоги с вас. Въпреки това, аз си запазвам правото да наруша поверителността без да ви известя първо, ако това е най-добрият начин за действие.

 

Като правило, когато има нужда от нарушаване на поверителността, информация винаги се споделя на основанието да е минимално достатъчна.

Такси, срокове и условия на терапевтичния договор

Първоначална консултация и терапевтични сесии: £100.00 на сесия.

За първоначалната консултация таксата се заплаща предварително по банков път. 

Терапевтичните сесии се таксуват в просрочие на края на всеки месец. Таксата се заплаща в брой, c чек или по банков път. 

Пропуснатите и отменените сесии ще бъдат таксувани по стандартната тарифа.

Get in contact
hcpc_registered_logo.jpg
BPC-Round-colour-small_1.jpg
BPS_logo.width-500.png
ACP-UK-logo-copy-e1574153726410.jpg

Thank you. You will hear from me within 48 hours.